תקנון אחריות מלאה

תעודת אחריות למזגן בשנת אחריות הראשונה:

תעודת האחריות בתוקף כאשר היא צמודה לחשבונית הרכישה ורק אם נשלח ספח התעודה וצילום החשבונית לחברת פמילי ליין לא יאוחר 14 ימים מיום הרכישה באמצעות מייל, פקס, דואר ובאתר החברה.

1. הננו אחראים בפני הלקוח המקורי, על מזגן שכל חלקיו הם ללא פגם וכן לפעולתו התקינה של המזגן בתנאי הפעלה ושימוש רגילים. התחיבותיינו על פי כתב אחריות מוגבלת לתיקון או החלפת חלק של המזגן שיימצא לקוי או פגום, הנובע מפגם בייצור תוך 12 חודשים מיום התקנת המזגן אך לא יאוחר מ 14 חודשים מיום הרכישה. אם הוכח להנחת דעתנו כי אומנם פעולת המזגן אינה תקינה או שחלק מחלקיו פגום, אנו רשאים על פי שיקול דעתנו לקבוע כי התיקון יבוצע במעבדת פמילי ליין.
מזגנים ניידים התיקון יבוצע במעבדות פמילי ליין.

2. אחריות זו הינה לקונה המקורי של המזגן ואינה ניתנת להעברה לאדם אחר.

3. אין אנו אחראים לנזקים או להפסדים ישירים או עקיפים העלולים להיגרם לבעל המזגן או לצד שלישי כתוצאה משימוש במזגן ו/או מאי פעולתו.

4. השירות אינו כולל עבודות ו/או חלקי חילוף כמפורט מטה שתשלום עבורם יחול על בעל המזגן:
א. עבודות פחחות וצבע.
ב. החלפת חלקי פח, פלסטיק, מסננים.
ג. תיקון ו/או החלפת חזית דקורטיבית או תעלות אוויר.
ד. שטיפת סוללות.
ה. התקנה לקויה.
ו. שבר, תקלה או אובדן השלט.
ז. מילוי גז.

5. האחריות האמורה לעיל לא תחול במקרים כדלקמן:
א. נזק ותקלה במזגן ו/או פעולתו שמקורם בשימוש שלא למטרה המיועדת לו, באינסטלציה חשמלית ומתח חשמלי לא מותאמים, בתקלות והפרעות ברשת החשמל, בהזנחה בשימוש באחזקת המזגן ובתאונה למזגן.
ב. נזק ותקלה במזגן ו/או בפעולתו כתוצאה מכוח עליון ו/או מנסיבות שאין לנו שליטה עליהן.
ג. כאשר המזגן הועבר ממקום התקנתו המקורי ו/או בוצעו בו שנויים/ תיקונים כלשהם שלא ע"י נציג מוסמך שלנו, או עקב טלטול המזגן ממקום אחד למשנהו.
ד. הקלקול נגרם בזדון או רשלנות, או בהתקנה לקויה שלא ע"י נותן תעודת אחזקה זו, שליחו או נותן שרות אחזקה מטעמו.
ה. אי התאמה בין גודל המזגן לחלל בו הותקן.
ו. אחריות זו תקפה רק כאשר היא חתומה ע"י החברה ו/או מוצמדת לחשבונית קניה מקורית במידה ומלוא התמורה לא שולמה במועד.
ז. אין סמכות או רשות לנציג כלשהו שלנו או לכל אדם אחר, לשנות את תנאי האחריות או חלק מהם או לקבל בשמנו כל התחיבות שאינה עומדת בהתאמה מוחלטת עם תנאי תעודה זו.

6. תיקון או החלפה של המזגן או כל חלק ממנו שנגרם מאחת הסיבות בסעיף 5, יהיה כרוך בתשלום.

7. לדגמים בהם ישנה אופציה לחיבור WiFi אין החברה נותנת שירות ואחריות להתקנה או הפעלה או תיקון של חיבור זה.

8. דרישה לביקור טכנאי לשם ניקוי או שטיפה של מסננים, סוללות מאיצים והחלפת סוללות בשלט יהיה כרוך בתשלום.

9. במידה ואין גישה לשרות במזגן, מפאת גובה, תקרת גבס או כל מכשול אחר על המתקין/לקוח להביא את המזגן לחברה לתיקון או לאפשר גישה נוחה ובטיחותית לשרות.

10. מערכת ניקוז תהיה ע"פ ההנחיות של החברה.

11. קבלת הודעות שרות בשעות פעילות החברה בלבד. ( ימי א-ה, בין 8:00 עד 16:00)