תקנון אחריות מורחבת

תעודת האחריות המורחבת בתוקף כאשר היא צמודה לתעודת אחריות המקורית (של השנה הראשונה ) ולחשבונית הרכישה.

1. אחריות מורחבת חלה מתום שנת האחריות הראשונה. למשך תקופה נוספת שבין 24-48 חודשים  בהתאם לדגם המזגן ותקנון החברה, בתנאי שהיא צמודה לאחריות המקורית ולחשבונית הקניה.

2. בתקופת אחריות המורחבת , אחריות החברה לאספקת חלקי חילוף בלבד ללא חיוב. החלפת חלק באישור טכנאי/נציג החברה בלבד

3. אחריות זו הינה לקונה המקורי של המזגן ואינה ניתנת להעברה לאדם אחר.

4. אחריות מורחבת תחול על מזגן שפעל בתנאי שימוש בייתים בלבד . (לא בתי עסק או משרדים)

5. האחריות מוגבלת לתיקון או החלפת חלק של המזגן שיימצא ע"י טכנאי החברה לקוי או פגום , הנובע מפגם בייצור.
6. אין אנו אחראים לנזקים או להפסדים ישירים או עקיפים העלולים להיגרם לבעל המזגן או לצד שלישי כתוצאה משימוש במזגן ו/או מאי פעולתו.

7. בתקופת האחריות המורחבת הלקוח יישא בתשלום בגין ביקור הטכנאי ועבודות מיוחדות עבור כל מזגן בנפרד. מתן השרות כפוף לתשלום מראש בגין ביקור טכנאי, מול מחלקת שרות של החברה.

8. השירות אינו כולל עבודות ו/או חלקי חילוף כמפורט מטה שתשלום עבורם יחול על בעל המזגן:
א. עבודות פחחות וצבע.
ב. החלפת חלקי פח, פלסטיק, שנשברו או נחלדו.
ג. תיקון ו/או החלפת חזית דקורטיבית או תעלות אוויר.
ד. עבודות מיוחדות הקשורות למערכת הגז.
ה. שטיפת סוללות.
ו. התקנה לקויה.
ז. שבר, תקלה או אובדן השלט.
ח. מילוי גז.

9. האחריות האמורה לעיל לא תחול במקרים כדלקמן:
א. נזק ותקלה במזגן ו/או פעולתו שמקורם בשימוש שלא למטרה המיועדת לו, באינסטלציה חשמלית ומתח חשמלי לא מותאמים, בתקלות והפרעות ברשת החשמל, בהזנחה בשימוש באחזקת המזגן ובתאונה למזגן.
ב. נזק ותקלה במזגן ו/או בפעולתו כתוצאה מכוח עליון ו/או מנסיבות שאין לנו שליטה עליהן.
ג. כאשר המזגן הועבר ממקום התקנתו המקורי ו/או בוצעו בו שנויים/ תיקונים כלשהם שלא ע"י נציג מוסמך שלנו, או עקב טלטול המזגן ממקום אחד למשנהו.
ד. הקלקול נגרם בזדון או רשלנות שלא ע"י נותן תעודת אחזקה זו, שליחו או נותן שרות אחזקה מטעמו.
ה. לדגמים בהם ישנה אופציה לחיבור WiFi אין החברה נותנת שירות ואחריות להתקנה או הפעלה או תיקון של חיבור זה.
ו. אין סמכות או רשות לנציג כלשהו שלנו או לכל אדם אחר, לשנות את תנאי האחריות או חלק מהם או לקבל בשמנו כל התחיבות שאינה עומדת בהתאמה מוחלטת עם תנאי תעודה זו.

10. קבלת הודעות שרות בשעות פעילות החברה בלבד. ( ימי א-ה, בין 8:00 עד 16:00 )

11. במידה ואין גישה לשרות במזגן, מפאת גובה, תקרת גבס או כל מכשול אחר עם סכנה בטיחותית על המתקין/לקוח להביא את המזגן לחברה לתיקון, או/ו לאפשר גישה נוחה ובטיחותית לשירות.

12. החברה רשאית על פי שיקול דעתה לקבוע כי התיקון יבוצע במעבדת החברה.

13. החברה רשאית לפי שיקול דעתה לשנות את תעריפי ביקור טכנאי , ועבודות מיוחדות הקשורות למערכת הגז.
לינק1