תווי תקן למזגני פמילי

 רישוי:

מספר קבלן רשום: 31880

תקנים:

 

תו תקן של מכון התקנים הישראלי(מת"י)
תו בטיחות של מכון התקנים הישראלי(מת"י)
תו תקן של מכון התקנים הישראלי, מערכת ניהול תוכן מאושרת ISO9001:2015  מספר אישור: 86359

לכלל המזגנים תווי תקן מהמחמירים בעולם המצוינים מטה.