תקנון 5 שנות אחריות מלאות

לסדרות: טיטניום, PRE טיטניום, פרימיום WIFI, דיזיין WIFI, אינוורטר WIFI.

תנאי מבצע 5 שנות אחריות.

1.     האחריות בתוקף כאשר היא צמודה לחשבונית רכישה מקורית. חובה לשלוח ספח התעודה וצילום החשבונית וציון מספר הסידורי (No. of production )שמופיע על המדבקה בדופן  יחידה הפנימית.  וזאת לא יאוחר מ-14 ימים מיום הרכישה.  את הספח  יש לשלוח או בפקס לחברה 09-7400501  או בדואר לכתובת : פמילי ליין ת.ד. 2607 רעננה, או באתר החברה, או לסרוק למייל family@familyline.co.il

2.     האחריות האמורה לא תחול במקרים כדלקמן:

א.     בשימוש מסחרי או /ו תעשייתי או/ ציבורי  כדוגמת בתי עסק,  משרדים, מפעלים ,בתי כנסת בתי ספר וכל'.  ( אחריות  ניתנת לשנה אחת בלבד)

ב.     קלקול , שבר, חלודה  הקשורים  לפח או צבע. קלקול או אובדן שלט, שטיפת סוללות, שטיפת פילטר והתקנה לקויה.

ג.      קלקול שנגרם למזגן ממעשים או מחדל או בזדון של הלקוח או צד ג.

ד.      קלקול שנגרם בשל הפעלה שלא בהתאם להוראות ההפעלה או תחזוקה לא הולמים.

ה.     קלקול במזגן שנגרם מכוח עליון ( כמו שיטפון ,רעידת אדמה ,שריפה ,ברק , תקלה או הפרעה ברשת החשמל וכל)

ו.       מקור הקלקול בהתקנה לקויה שבוצעה ע"י מתקין מטעם הלקוח ולא מתקין מורשה של החברה. או/ו מקור הקלקול בצנרת ההתקנה או בחיבורי צנרת (פליירים).

ז.      המזגן הועבר ממקום התקנתו המקורית או בוצעו בו שינויים או תיקונים שלא ע"י נציג שנשלח ע"י פמילי ליין לשם ביצוע התיקון.

ח.     אין גישה לשרות במזגן מפאת גובה, תקרה גבס, סורגים או כל מכשול בטחותי.

הלקוח יאפשר גישה נוחה ובטוחה (מנוף, הורדת סורגים, פירוק היחידה וכל')או יביא המזגן למעבדת החברה.

3.     תיקון או החלפה של המזגן או חלק ממנו בשל קלקול שנגרם באחת או יותר מסיבות המצוינות בסעיפים א-ח יהא כרוך בתשלום בגין ביקור טכנאי בסך 280 ש"ח כולל מע"מ וכן בתשלום מחיר החלפים שיוחלפו או המזגן שיוחלף, או מילוי גז .

4.     לקוח המבקש הגעת טכנאי לצורך הדרכת שימוש במזגן או בשלט או לשם פעולת תחזוקה כגון: ניקוי מסננים, החלפתם ,או החלפת סוללות בשלט – ההגעה תהיה כרוכה בתשלום ביקור טכנאי ע"ס 280 שח.  (שטיפת סוללות או/ו  מאיצים תהיה כרוכה בתשלום לפי מחירון החברה.)

5.     החברה לא תהיה אחראית על:

א.     אי התאמת המזגן שנבחר לגודל החלל בו הותקן.

ב.     להתקנת המזגן או אביזרי התקנה : תעלות, צנרת, חיבורי צנרת, ניקוז מים.

ג.      לנזקים אשר עלולים להיגרם בבית הלקוח בעת הוצאת המזגן ממקומו לשם תיקונו (נזקים לקירות ,לחלונות, לטיח ,לצבע ,זכוכית , גבס וכו').

לקוח הזקוק לשירות יפנה לחברה בטלפון כשתעודת האחריות  החשבונית ומספר הסידורי בידו

שעות פעילות החברה למענה טלפוני  א-ה  8.00 – 17.00

.לקוח שלא הפעיל במועד את תוקף האחריות  מול החברה אינו זכאי לאחריות של 5 שנים