התאמת מזגן

תפוקת קירור הזנה סוג החדר שטח החדר במ"ר בדירה קומת ביניים שטח החדר במ"ר בדירה קומה גג שטח החדר במ"ר וילה רעפים + רביץ ללא בידוד שטח החדר במ"ר וילה רעפים + רביץ מבודד
9,500-10,500 BTU 10A חדר שינה-חדר ילדים 10-12 9-10 9-10 11-12
12,000 BTU 10A חדר שינה-ילדים 16 43447 43447 15-16
15,000-16,000 BTU 16A חדר שינה-ילדים 16-20 16 16 16-20
18,000-20,000 BTU 16A סלון 30 25 25 28
25,000-26,000 BTU 20A סלון 40 32-34 32 38
28,000 BTU 20A סלון 50 40-45 40 45