תווי תקן למזגני פמילי

מזגני פמילי בעלי תוי תקן ישראלי המאושרים עי" מכון התקנים הישראלי ועומדים בתקני איכות בינלאומיים קפדניים של ISO9001.

תו תקן של מכון התקנים הישראלי(מת"י) עמידה בהצהרת התפוקות ובטיחות עפ"י התקן הישראלי ת"י 994
תו בטיחות של מכון התקנים הישראלי(מת"י)
תו תקן של מכון התקנים הישראלי, מערכת ניהול תוכן מאושרת ISO9001:2015  מספר אישור: 86359